Current Job Vacancies at St Gerard's School Trust:

Athro/Athrawes i ddysgu Cymraeg – Llawn-Amser

Yn eisiau ar gyfer Medi 1af 2022

Athro/athrawes i ddysgu Cymraeg yng nghyfnodau allweddol 2,3,4 a 5.

Dyletswyddau:

Bydd y swydd, yn unol â’r dogfennau ‘ Manyleb y Person’ a ‘Cymwysterau Gofynnol’ a ddarperir gyda’r pecyn cais, yn gofyn am y gallu i: 

 

I gael pecyn cais a gwybodaeth bellach am y swydd, e-bostiwch sgadmin@st-gerards.org neu gallwch gysylltu â swyddfa’r ysgol ar 01248 351656.

 

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 12 Noon Dydd Llun, Mai 16fed 2022.

 

 

Teacher of Physics and Head of Science – Full-time

St Gerard’s requires a Head of Science and Teacher of Physics to work in the senior school from Year 7 to Year 13.

Head of Science is aligned with other Heads of Department as they are responsible for the organisation and administration of their department within the school's stated philosophy, undertaking to lead the teachers within their teams with vision, ensuring high standards of teaching and learning.

 The start date for the post will be 1st September 2022.

Duties:

In line with the ‘Person Specification for Teachers’ and ‘Qualification Requirements’ documents provided with the application pack this role will include the ability to:

 

For an application pack, further information and details of this post. Please email: sgadmin@st-gerards.org or contact the school office on 01248 351656.

Deadline for applications: 12noon Monday 16th May 2022

 

Teacher of French – Full-Time

St Gerard’s requires a French teacher to work in the junior and senior school which ranges from reception to Year 13. 

The start date for the post will be 1st September 2022.

Duties:

In line with the ‘Person Specification for Teachers’ and ‘Qualification Requirements’ documents provided with the application pack this role will include the ability to:

 

For an application pack, further information and details of this post. Please email: sgadmin@st-gerards.org or contact the school office on 01248 351656.

Deadline for applications: 12 noon Monday 16th May 2022

 

x

I'm interested in...

x

1/2

x